Jacek Milczanowski

Absolwent PWST w Krakowie, aktor, autor, reżyser, obecnie studiuje – „Prawo Własności Intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim.