Norbert Stałęga

absolwent Retoryki Stosowanej ( studiów I stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie). Obecnie Student studiów magisterskich na kierunku: Etyka – Mediacje i Negocjacje ( UP im. KEN w Krakowie). Naukowo zafascynowany twórczością i działalnością Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka. Z naszym Teatrem związany od 2011 roku. Od tego czasu można zobaczyć go w Teatralnym Hyde Parku.