Zyta Zającówna

aktorka, reżyser i profesor nadzwyczajny  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, założycielka Teatru Proscenium, laureatka festiwali teatrów jednego aktora i stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta.